Ăn & uống

 Bát cơm (11x5cm) - crystal  Bát cơm (11x5cm) - crystal
Xem thêm
 Bát gỗ keo (11x6cm)  Bát gỗ keo (11x6cm)
Xem thêm
 Bát gỗ keo (13x7cm)  Bát gỗ keo (13x7cm)
Xem thêm
 Bát gỗ keo (9x5cm)  Bát gỗ keo (9x5cm)
Xem thêm
 Bát gốm nấu (18cm)  Bát gốm nấu (18cm)
Xem thêm
 Bát nhỡ (14x6cm) - stripe  Bát nhỡ (14x6cm) - stripe
Xem thêm
 Bát nhỡ (14x6cm) - teal  Bát nhỡ (14x6cm) - teal
Xem thêm
Hết hàng
 Bát salad nhỏ gỗ keo (20x7cm)  Bát salad nhỏ gỗ keo (20x7cm)
Xem thêm