Tiệc ngoài trời

 Bát gỗ keo (11x6cm) Bát gỗ keo (11x6cm)
Xem thêm
 Bát gỗ keo (13x7cm) Bát gỗ keo (13x7cm)
Xem thêm
 Bát gỗ keo (9x5cm) Bát gỗ keo (9x5cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Bát salad gỗ keo (23x9cm) Bát salad gỗ keo (23x9cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Bát salad nhỏ gỗ keo (20x7cm) Bát salad nhỏ gỗ keo (20x7cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Cốc gỗ keo (8x8cm) - lớn Cốc gỗ keo (8x8cm) - lớn
Xem thêm
 Đĩa tròn gỗ keo (17cm) Đĩa tròn gỗ keo (17cm)
Xem thêm
 Đĩa tròn gỗ keo (19cm) Đĩa tròn gỗ keo (19cm)
Xem thêm
 Đĩa tròn gỗ keo (22cm) Đĩa tròn gỗ keo (22cm)
Xem thêm
 Đĩa tròn gỗ keo (26cm) Đĩa tròn gỗ keo (26cm)
Xem thêm
 Đũa trẻ em (19cm) Đũa trẻ em (19cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Hộp bento oval gỗ beech (18x12x5,5cm) Hộp bento oval gỗ beech (18x12x5,5cm)
Xem thêm
 Lót nồi mây guột (24cm) Lót nồi mây guột (24cm)
Xem thêm