Tiệc ngoài trời

Hết hàng
 Bát lớn gỗ keo (15x7cm) Bát lớn gỗ keo (15x7cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Bát nhỡ gỗ keo ( 13x6cm) Bát nhỡ gỗ keo ( 13x6cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Bát nhỏ gỗ keo (11x5cm) Bát nhỏ gỗ keo (11x5cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Bát salad lớn gỗ keo (23x9cm) Bát salad lớn gỗ keo (23x9cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Bát salad nhỏ gỗ keo (20x7cm) Bát salad nhỏ gỗ keo (20x7cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Cốc lớn gỗ keo (8x8cm) Cốc lớn gỗ keo (8x8cm)
Xem thêm
 Cốc nhỏ gỗ keo (6x6cm) Cốc nhỏ gỗ keo (6x6cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Đĩa tròn gỗ keo (17cm) Đĩa tròn gỗ keo (17cm)
Xem thêm
 Đĩa tròn gỗ keo (19cm) Đĩa tròn gỗ keo (19cm)
Xem thêm
 Đĩa tròn gỗ keo (22cm) Đĩa tròn gỗ keo (22cm)
Xem thêm
 Đĩa tròn gỗ keo (26cm) Đĩa tròn gỗ keo (26cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Hộp bento oval gỗ beech (22x7cm) Hộp bento oval gỗ beech (22x7cm)
Xem thêm