Trang trí

 Chảo gốm oval (37x19x3cm)  Chảo gốm oval (37x19x3cm)
Xem thêm
-20%
 Đèn chụp tre lớn (50x50cm)  Đèn chụp tre lớn (50x50cm)
Xem thêm
-20%
 Đèn mành size M (30x30cm)  Đèn mành size M (30x30cm)
Xem thêm

Đèn mành size M (30x30cm)

28,000₫ 35,000₫

-20%
 Đèn mành size S (25x25cm)  Đèn mành size S (25x25cm)
Xem thêm

Đèn mành size S (25x25cm)

24,000₫ 30,000₫

 Vịt gốm (9x5x6cm)  Vịt gốm (9x5x6cm)
Xem thêm