Sạn, muôi, dụng cụ nấu

Hết hàng
 Đũa nấu gỗ beech (32cm)  Đũa nấu gỗ beech (32cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Miếng rửa bát chữ nhật (2 cỡ)  Miếng rửa bát chữ nhật (2 cỡ)
Xem thêm
Hết hàng
 Thìa xào nấu gỗ beech (27cm)  Thìa xào nấu gỗ beech (27cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Thớt chữ nhật gỗ beech (24x18cm)  Thớt chữ nhật gỗ beech (24x18cm)
Xem thêm
 Xúc bánh gỗ beech (21cm)  Xúc bánh gỗ beech (21cm)
Xem thêm