Lọ hoa, bình hoa

 Bình bổ ô lớn (25x15cm) Bình bổ ô lớn (25x15cm)
Xem thêm
 Bình đôi chim (9x9x33) Bình đôi chim (9x9x33)
Xem thêm
Hết hàng
 Bình hoa 4 cạnh (22cm) - galaxy Bình hoa 4 cạnh (22cm) - galaxy
Xem thêm
Hết hàng
 Bình hoa béo mini (10cm) - crystal Bình hoa béo mini (10cm) - crystal
Xem thêm
Hết hàng
 Bình hoa bom mini (16cm) - galaxy Bình hoa bom mini (16cm) - galaxy
Xem thêm
Hết hàng
 Bình hoa củ tỏi (29cm) - galaxy Bình hoa củ tỏi (29cm) - galaxy
Xem thêm
Hết hàng
 Bình hoa eo mini (15cm) - crystal Bình hoa eo mini (15cm) - crystal
Xem thêm
Hết hàng
 Bình hoa giỏ cua cao (22cm) - galaxy Bình hoa giỏ cua cao (22cm) - galaxy
Xem thêm
Hết hàng
 Bình hoa giỏ cua thấp (17cm) - crystal Bình hoa giỏ cua thấp (17cm) - crystal
Xem thêm
Hết hàng
 Bình hoa giỏ cua thấp (17cm) - galaxy Bình hoa giỏ cua thấp (17cm) - galaxy
Xem thêm
Hết hàng
 Bình hoa lớn miệng loe (30cm) - galaxy Bình hoa lớn miệng loe (30cm) - galaxy
Xem thêm
 Bình hoa quả (17x19cm) Bình hoa quả (17x19cm)
Xem thêm
 Bình người mây (18x20cm) Bình người mây (18x20cm)
Xem thêm
 Bình quả bí (16x14cm) Bình quả bí (16x14cm)
Xem thêm
 Thạp cá hoa sen (8x17cm) Thạp cá hoa sen (8x17cm)
Xem thêm