Lọ hoa, bình hoa

 Thạp cá hoa sen (8x17cm)  Thạp cá hoa sen (8x17cm)
Xem thêm