Lọ hoa, bình hoa

Hết hàng
 Bình hoa 4 cạnh (22cm) - galaxy  Bình hoa 4 cạnh (22cm) - galaxy
Xem thêm
Hết hàng
 Bình hoa béo mini (10cm) - crystal  Bình hoa béo mini (10cm) - crystal
Xem thêm
Hết hàng
 Bình hoa bom mini (16cm) - galaxy  Bình hoa bom mini (16cm) - galaxy
Xem thêm
Hết hàng
 Bình hoa củ tỏi (29cm) - galaxy  Bình hoa củ tỏi (29cm) - galaxy
Xem thêm
Hết hàng
 Bình hoa giỏ cua cao (22cm) - galaxy  Bình hoa giỏ cua cao (22cm) - galaxy
Xem thêm
Hết hàng
 Bình hoa giỏ cua thấp (17cm) - crystal  Bình hoa giỏ cua thấp (17cm) - crystal
Xem thêm
Hết hàng
 Bình hoa giỏ cua thấp (17cm) - galaxy  Bình hoa giỏ cua thấp (17cm) - galaxy
Xem thêm
Hết hàng
 Bình hoa lớn miệng loe (30cm) - galaxy  Bình hoa lớn miệng loe (30cm) - galaxy
Xem thêm
Hết hàng
 Cây rửa ly cán gỗ (28cm)  Cây rửa ly cán gỗ (28cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Miếng rửa bát chữ nhật (2 cỡ)  Miếng rửa bát chữ nhật (2 cỡ)
Xem thêm