Bát, đĩa, tô, nắp úp

 Bát chấm họa tiết mây Bát chấm họa tiết mây
Xem thêm
Hết hàng
 Bát cơm (11x5cm) - celadon Bát cơm (11x5cm) - celadon
Xem thêm
 Bát cơm (11x5cm) - crystal Bát cơm (11x5cm) - crystal
Xem thêm
 Bát gỗ keo (11x6cm) Bát gỗ keo (11x6cm)
Xem thêm
 Bát gỗ keo (13x7cm) Bát gỗ keo (13x7cm)
Xem thêm
 Bát gỗ keo (9x5cm) Bát gỗ keo (9x5cm)
Xem thêm
 Bát gốm nấu (18cm) Bát gốm nấu (18cm)
Xem thêm
 Bát nhỡ (14x6cm) - stripe Bát nhỡ (14x6cm) - stripe
Xem thêm
 Bát nhỡ (14x6cm) - teal Bát nhỡ (14x6cm) - teal
Xem thêm
Hết hàng
 Bát salad gỗ keo (23x9cm) Bát salad gỗ keo (23x9cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Bát salad nhỏ gỗ keo (20x7cm) Bát salad nhỏ gỗ keo (20x7cm)
Xem thêm
 Đĩa phẳng (17cm) - crystal Đĩa phẳng (17cm) - crystal
Xem thêm
 Đĩa phẳng (19cm) - crystal Đĩa phẳng (19cm) - crystal
Xem thêm
 Đĩa phẳng (22cm) - galaxy Đĩa phẳng (22cm) - galaxy
Xem thêm
 Đĩa phẳng (22cm) - ocean Đĩa phẳng (22cm) - ocean
Xem thêm
 Đĩa phẳng (22cm) - teal Đĩa phẳng (22cm) - teal
Xem thêm
 Đĩa phẳng (26cm) - celadon Đĩa phẳng (26cm) - celadon
Xem thêm
 Đĩa phẳng (26cm) - galaxy Đĩa phẳng (26cm) - galaxy
Xem thêm
 Đĩa phẳng (26cm) - ocean Đĩa phẳng (26cm) - ocean
Xem thêm
Hết hàng
 Đĩa sâu lòng (19cm) - crystal Đĩa sâu lòng (19cm) - crystal
Xem thêm