Bát, đĩa, tô, nắp úp

Hết hàng
 Bát canh (17x7cm) - celadon Bát canh (17x7cm) - celadon
Xem thêm
Hết hàng
 Bát canh (17x7cm) - crystal Bát canh (17x7cm) - crystal
Xem thêm
 Bát canh (17x7cm) - galaxy Bát canh (17x7cm) - galaxy
Xem thêm
Hết hàng
 Bát canh (17x7cm) - ocean Bát canh (17x7cm) - ocean
Xem thêm
 Bát canh (17x7cm) - stripe Bát canh (17x7cm) - stripe
Xem thêm
Hết hàng
 Bát canh (17x7cm) - teal Bát canh (17x7cm) - teal
Xem thêm
 Bát canh (17x7cm) - walter Bát canh (17x7cm) - walter
Xem thêm
 Bát canh (17x7cm) - white Bát canh (17x7cm) - white
Xem thêm
 Bát cơm (11x5cm) - celadon Bát cơm (11x5cm) - celadon
Xem thêm
Hết hàng
 Bát cơm (11x5cm) - crystal Bát cơm (11x5cm) - crystal
Xem thêm
Hết hàng
 Bát cơm (11x5cm) - galaxy Bát cơm (11x5cm) - galaxy
Xem thêm
Hết hàng
 Bát cơm (11x5cm) - ocean Bát cơm (11x5cm) - ocean
Xem thêm
 Bát cơm (11x5cm) - stripe Bát cơm (11x5cm) - stripe
Xem thêm
 Bát cơm (11x5cm) - teal Bát cơm (11x5cm) - teal
Xem thêm
 Bát cơm (11x5cm) - walter Bát cơm (11x5cm) - walter
Xem thêm
Hết hàng
 Bát cơm (11x5cm) - white Bát cơm (11x5cm) - white
Xem thêm
 Bát gốm nấu (18cm) Bát gốm nấu (18cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Bát hoa anh đào (12cm) - galaxy Bát hoa anh đào (12cm) - galaxy
Xem thêm
Hết hàng
 Bát hoa anh đào (17cm) - crystal Bát hoa anh đào (17cm) - crystal
Xem thêm
Hết hàng
 Bát hoa anh đào (21cm) - crystal Bát hoa anh đào (21cm) - crystal
Xem thêm
Hết hàng
 Bát hoa anh đào (21cm) - galaxy Bát hoa anh đào (21cm) - galaxy
Xem thêm
Hết hàng
 Bát loe salad (24cm) - crystal Bát loe salad (24cm) - crystal
Xem thêm
Hết hàng
 Bát loe salad (24cm) - galaxy Bát loe salad (24cm) - galaxy
Xem thêm
 Bát lớn gỗ keo (15x7cm) Bát lớn gỗ keo (15x7cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Bát nhỡ (14x6cm) - celadon Bát nhỡ (14x6cm) - celadon
Xem thêm
Hết hàng
 Bát nhỡ (14x6cm) - crystal Bát nhỡ (14x6cm) - crystal
Xem thêm
Hết hàng
 Bát nhỡ (14x6cm) - galaxy Bát nhỡ (14x6cm) - galaxy
Xem thêm
 Bát nhỡ (14x6cm) - ocean Bát nhỡ (14x6cm) - ocean
Xem thêm
 Bát nhỡ (14x6cm) - stripe Bát nhỡ (14x6cm) - stripe
Xem thêm
 Bát nhỡ (14x6cm) - teal Bát nhỡ (14x6cm) - teal
Xem thêm
Hết hàng
 Bát nhỡ (14x6cm) - walter Bát nhỡ (14x6cm) - walter
Xem thêm
Hết hàng
 Bát nhỡ (14x6cm) - white Bát nhỡ (14x6cm) - white
Xem thêm
 Bát nhỏ gỗ keo (9x5cm) Bát nhỏ gỗ keo (9x5cm)
Xem thêm