Đũa, thìa, dĩa

Hết hàng
 Cọ ống hút xơ dừa Cọ ống hút xơ dừa
Xem thêm
 Dĩa/nĩa gỗ (20cm) Dĩa/nĩa gỗ (20cm)
Xem thêm
 Dĩa/nĩa gỗ nhỏ (14cm) Dĩa/nĩa gỗ nhỏ (14cm)
Xem thêm
 Đũa gỗ mun (23cm) Đũa gỗ mun (23cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Đũa gỗ sao (23cm) Đũa gỗ sao (23cm)
Xem thêm
 Đũa gỗ trắc (23cm) Đũa gỗ trắc (23cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Đũa trẻ em gỗ trắc (19cm) Đũa trẻ em gỗ trắc (19cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Gác đũa bướm (5cm) - crystal Gác đũa bướm (5cm) - crystal
Xem thêm
Hết hàng
 Gác đũa con cá (6cm) - crystal Gác đũa con cá (6cm) - crystal
Xem thêm
Hết hàng
 Gác đũa con cá (6cm) - galaxy Gác đũa con cá (6cm) - galaxy
Xem thêm
Hết hàng
 Gác đũa đốt tre (5cm) - black Gác đũa đốt tre (5cm) - black
Xem thêm
Hết hàng
 Gác đũa đốt tre (5cm) - galaxy Gác đũa đốt tre (5cm) - galaxy
Xem thêm
 Gác đũa gỗ nơ (4cm) Gác đũa gỗ nơ (4cm)
Xem thêm
 Gác đũa gỗ oval (4cm) Gác đũa gỗ oval (4cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Gác đũa sỏi (4cm) - stripe Gác đũa sỏi (4cm) - stripe
Xem thêm
Hết hàng
 Gác đũa thanh ngang (5cm) - walter Gác đũa thanh ngang (5cm) - walter
Xem thêm
 Gác đũa trai oval (4cm) Gác đũa trai oval (4cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Miếng rửa bát chữ nhật (2 cỡ) Miếng rửa bát chữ nhật (2 cỡ)
Xem thêm
 Ống hút tre Ống hút tre
Xem thêm
 Thìa gỗ mini (7cm) Thìa gỗ mini (7cm)
Xem thêm
 Thìa gỗ oval (20cm) Thìa gỗ oval (20cm)
Xem thêm
 Thìa gỗ oval nhỏ (14cm) Thìa gỗ oval nhỏ (14cm)
Xem thêm