Bộ trà & cà phê

 Bình nước tre  Bình nước tre
Xem thêm
Hết hàng
 Cốc cà phê cao (8x9cm) - teal  Cốc cà phê cao (8x9cm) - teal
Xem thêm
Hết hàng
 Hộp trà vuông chữ Phúc (6x9cm) - galaxy  Hộp trà vuông chữ Phúc (6x9cm) - galaxy
Xem thêm
Hết hàng
 Khay tre ép chữ nhật (32x25cm)  Khay tre ép chữ nhật (32x25cm)
Xem thêm
 Khay tre ép vuông (27x27cm)  Khay tre ép vuông (27x27cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Miếng rửa bát chữ nhật (2 cỡ)  Miếng rửa bát chữ nhật (2 cỡ)
Xem thêm