Bộ trà & cà phê

Hết hàng
 Ấm chấm Nhật (14x9cm) - galaxy Ấm chấm Nhật (14x9cm) - galaxy
Xem thêm
 Bình nước tre Bình nước tre
Xem thêm
Hết hàng
 Bộ cốc lọc trà gốm - men nâu chảy Bộ cốc lọc trà gốm - men nâu chảy
Xem thêm
Hết hàng
 Cây rửa ly cán gỗ (28cm) Cây rửa ly cán gỗ (28cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Chén trà nhỏ (6cm) - crystal Chén trà nhỏ (6cm) - crystal
Xem thêm
Hết hàng
 Chén trà nhỏ (6cm) - galaxy Chén trà nhỏ (6cm) - galaxy
Xem thêm
Hết hàng
 Cốc cà phê cao (8x9cm) - cream Cốc cà phê cao (8x9cm) - cream
Xem thêm
Hết hàng
 Cốc cà phê cao (8x9cm) - stripe Cốc cà phê cao (8x9cm) - stripe
Xem thêm
Hết hàng
 Cốc cà phê thấp (6cm) - black Cốc cà phê thấp (6cm) - black
Xem thêm
Hết hàng
 Hộp trà vuông chữ Phúc (6x9cm) - galaxy Hộp trà vuông chữ Phúc (6x9cm) - galaxy
Xem thêm
Hết hàng
 Miếng rửa bát chữ nhật (2 cỡ) Miếng rửa bát chữ nhật (2 cỡ)
Xem thêm
Hết hàng
 Phin cà phê (6x9cm) - black Phin cà phê (6x9cm) - black
Xem thêm
 Phin cà phê (6x9cm) - cream Phin cà phê (6x9cm) - cream
Xem thêm
 Phin cà phê (6x9cm) - galaxy Phin cà phê (6x9cm) - galaxy
Xem thêm
 Phin cà phê (6x9cm) - stripe Phin cà phê (6x9cm) - stripe
Xem thêm
 Phin cà phê (6x9cm) - walter Phin cà phê (6x9cm) - walter
Xem thêm