Ly, cốc, tách, chén, bình rót

 Bình nước tre  Bình nước tre
Xem thêm
Hết hàng
 Bình rót lớn (15cm) - crystal  Bình rót lớn (15cm) - crystal
Xem thêm
Hết hàng
 Cây rửa ly cán gỗ (28cm)  Cây rửa ly cán gỗ (28cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Chén trà nhỏ (6cm) - crystal  Chén trà nhỏ (6cm) - crystal
Xem thêm
Hết hàng
 Cọ ống hút xơ dừa  Cọ ống hút xơ dừa
Xem thêm
Hết hàng
 Cốc cà phê cao (8x9cm) - stripe  Cốc cà phê cao (8x9cm) - stripe
Xem thêm
Hết hàng
 Cốc cà phê thấp (6cm) - black  Cốc cà phê thấp (6cm) - black
Xem thêm
 Cốc lớn gỗ keo (8x8cm)  Cốc lớn gỗ keo (8x8cm)
Xem thêm
 Cốc nhỏ gỗ keo (6x6cm)  Cốc nhỏ gỗ keo (6x6cm)
Xem thêm