Ly, cốc, tách, chén, bình rót

 Bình nước tre  Bình nước tre
Xem thêm
Hết hàng
 Cọ ống hút xơ dừa  Cọ ống hút xơ dừa
Xem thêm
Hết hàng
 Cốc cà phê cao (8x9cm) - teal  Cốc cà phê cao (8x9cm) - teal
Xem thêm
Hết hàng
 Cốc gốm miệng khum (8x8cm) - xanh chấm  Cốc gốm miệng khum (8x8cm) - xanh chấm
Xem thêm
 Cốc lớn gỗ keo (8x8cm)  Cốc lớn gỗ keo (8x8cm)
Xem thêm
 Cốc nhỏ gỗ keo (6x6cm)  Cốc nhỏ gỗ keo (6x6cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Lót cốc vải (10x10cm)  Lót cốc vải (10x10cm)
Xem thêm
 Lót cốc vải (10x10cm)  Lót cốc vải (10x10cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Miếng rửa bát chữ nhật (2 cỡ)  Miếng rửa bát chữ nhật (2 cỡ)
Xem thêm
 Ống hút tre  Ống hút tre
Xem thêm