Rổ, rá, mẹt, thúng, lồng bàn

 Rá tre tròn (8 cỡ)  Rá tre tròn (8 cỡ)
Xem thêm
 Trẹt tam giác 20cm  Trẹt tam giác 20cm
Xem thêm