Khăn trải bàn, lót cốc, lót suất ăn, gác đũa

 Gác đũa gỗ nơ (4cm) Gác đũa gỗ nơ (4cm)
Xem thêm
 Gác đũa gỗ oval (4cm) Gác đũa gỗ oval (4cm)
Xem thêm
 Gác đũa trai oval (4cm) Gác đũa trai oval (4cm)
Xem thêm
 Khăn picnic (140x200cm) Khăn picnic (140x200cm)
Xem thêm
 Lót cốc vải (10x10cm) Lót cốc vải (10x10cm)
Xem thêm
 Lót nồi mây (18cm) Lót nồi mây (18cm)
Xem thêm
 Lót nồi mây guột (24cm) Lót nồi mây guột (24cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Lót suất ăn (30x40cm) Lót suất ăn (30x40cm)
Xem thêm
-20%
 Lót suất ăn thêu tay (35x45cm) Lót suất ăn thêu tay (35x45cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Tablerunner tua rua (40x160cm) Tablerunner tua rua (40x160cm)
Xem thêm
 Tablerunner tua rua (40x200cm) Tablerunner tua rua (40x200cm)
Xem thêm