Nấu nướng

 Bát gốm nấu (18cm) Bát gốm nấu (18cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Cây rửa ly cán gỗ (28cm) Cây rửa ly cán gỗ (28cm)
Xem thêm
 Chảo gốm (24x14cm) - oval Chảo gốm (24x14cm) - oval
Xem thêm
 Chảo gốm (27cm) - tròn Chảo gốm (27cm) - tròn
Xem thêm
Hết hàng
 Đũa nấu gỗ beech (32cm) Đũa nấu gỗ beech (32cm)
Xem thêm
 Hũ gốm (15x9cm) - có tai Hũ gốm (15x9cm) - có tai
Xem thêm
Hết hàng
 Hũ mứt gốm tròn dẹt (12x4cm) Hũ mứt gốm tròn dẹt (12x4cm)
Xem thêm
 Lót nồi mây (18cm) Lót nồi mây (18cm)
Xem thêm
 Lót nồi mây (25cm) Lót nồi mây (25cm)
Xem thêm
 Lót nồi mây guột (24cm) Lót nồi mây guột (24cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Miếng rửa bát chữ nhật (2 cỡ) Miếng rửa bát chữ nhật (2 cỡ)
Xem thêm