Nấu nướng

 Bát gốm nấu (18cm)  Bát gốm nấu (18cm)
Xem thêm
 Chảo gốm (24x14cm) - oval  Chảo gốm (24x14cm) - oval
Xem thêm
 Chảo gốm (27cm) - tròn  Chảo gốm (27cm) - tròn
Xem thêm
Hết hàng
 Đũa nấu gỗ beech (32cm)  Đũa nấu gỗ beech (32cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Hộp bento oval gỗ beech (22x7cm)  Hộp bento oval gỗ beech (22x7cm)
Xem thêm
 Hũ gốm (15x9cm) - có tai  Hũ gốm (15x9cm) - có tai
Xem thêm
 Lót nồi mây (18cm)  Lót nồi mây (18cm)
Xem thêm
 Lót nồi mây (25cm)  Lót nồi mây (25cm)
Xem thêm
 Lót nồi mây guột (24cm)  Lót nồi mây guột (24cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Miếng rửa bát chữ nhật (2 cỡ)  Miếng rửa bát chữ nhật (2 cỡ)
Xem thêm