Nồi niêu, chảo nấu

 Bát gốm nấu (18cm)  Bát gốm nấu (18cm)
Xem thêm
 Lót nồi mây (18cm)  Lót nồi mây (18cm)
Xem thêm
 Lót nồi mây (25cm)  Lót nồi mây (25cm)
Xem thêm
 Lót nồi mây guột (24cm)  Lót nồi mây guột (24cm)
Xem thêm