Khay mây guột (27x36x4cm) - oval - có tay cầm

SKU: RT12
382,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

Hết hàng
 Nghé con 3x7x3cm  Nghé con 3x7x3cm
Xem thêm
Hết hàng
 Trâu nước 5x7x3cm  Trâu nước 5x7x3cm
Xem thêm
Hết hàng
 Trâu mây (7x7x3cm)  Trâu mây (7x7x3cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Trâu to (21x10x10cm)  Trâu to (21x10x10cm)
Xem thêm
 Khay mây guột (27x36x4cm) - oval - có tay cầm
 Khay mây guột (27x36x4cm) - oval - có tay cầm
Facebook Instagram Youtube Top